Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
假人 假仁 假使 假借 假冒 假嗓 假定 假寐 假想 假日 假装 假设 假面
假使
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 假使
[jia3 shi3] (安ㄏ) انګېرل;انګيرل;تصورول;تکيه کېدل;توقع درلودل;حدس وهل;زړه ته لوېدل;عقيده لرل;فرضول;قياسول;ګروهېدل;ګمان کول;ګڼل;ګومان كول;ګومان کول;اټکلول;تخمينول;نګېرل;شمېرل;جاج;بلل