Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
假人 假仁 假使 假借 假冒 假嗓 假定 假寐 假想 假日 假装 假设 假面
假装的 假装行
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[jia3 zhuang1 de5 yang4 zi5] (安杆妓) پوښ;سلوك;ظاهرى بڼه لباس;كړه وړه;لفافه;نقاب
[jia3 zhuang1 xing2 wei2] (安杆︽) اغفال تيرايستنه;په حمله كى تيرايستل;ټګى برګى;چل ول;چل ول كول;غولونه