Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
做作 做傻 做台 做客 做护 做无 做海 做白 做祷 做零
做作 做作的
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 做作
[zuo4 zuo4] (暗) اخته;اغېزلی;دچار;دوچار;ذي دخل;مارنه;مبتلا;متأثر;مصاب;خودساخته;نخره باز;تصنعي;رياکار;قصدي;مصنوعي
2. 做作
[zuo4 zuo4] (暗) پايلوړ;پرتال;پلټنه;پلټون;تالاش;تپاس;تتبع;تحقيق;تخصيص;تشجيع;تفحص;جستجو;څېړنه;دورنګه;ډډنه;ريسرچ;سپړنه;سپڼنه;سپڼونګ;سپڼونه;لټا;لټه;لټون;لټونه;نخره بازي;تصنع;ناز
3. 做作的
[zuo4 zuo4 de5] (暗) تقلبي;جعل کاري;جعلي;درواغجن;دوه مخی;دېسي;ډېسي;رانيونه;رياکار;ساختګي;شلخى;غلط;قلابي;کاذب;کلپ;کمسل;کوټه;کېمياوي;مصنوعي;صناعي;تصنعي;مصنوع