Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
做作 做傻 做台 做客 做护 做无 做海 做白 做祷 做零
selected terms: 12

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 做作
[zuo4 zuo4] (暗) اخته;اغېزلی;دچار;دوچار;ذي دخل;مارنه;مبتلا;متأثر;مصاب;خودساخته;نخره باز;تصنعي;رياکار;قصدي;مصنوعي
2. 做作
[zuo4 zuo4] (暗) پايلوړ;پرتال;پلټنه;پلټون;تالاش;تپاس;تتبع;تحقيق;تخصيص;تشجيع;تفحص;جستجو;څېړنه;دورنګه;ډډنه;ريسرچ;سپړنه;سپڼنه;سپڼونګ;سپڼونه;لټا;لټه;لټون;لټونه;نخره بازي;تصنع;ناز
3. 做作的
[zuo4 zuo4 de5] (暗) تقلبي;جعل کاري;جعلي;درواغجن;دوه مخی;دېسي;ډېسي;رانيونه;رياکار;ساختګي;شلخى;غلط;قلابي;کاذب;کلپ;کمسل;کوټه;کېمياوي;مصنوعي;صناعي;تصنعي;مصنوع
4. 做傻事
[zuo4 sha3 shi4] (暗短ㄆ) بې منعنا خبرې;چټيات;يوډول نرم خواږه چه چا كليټ او مندكى پكښى وى
5. 做台
[zuo4 tai2] (暗) ( حزب );( رول );اوبه وركول;بوکلی;پلېټ فارم;په سياست كښې ديوې ډلي;ټرېبيون;جړاوكول;چې په تورو زوراچوى اوپه كاغذ چاپ شي;دټايپ هغه مولى;دريځ;دکانچه;دېبڅه;سپاچه;سټېج;كړنلاره يا More…
6. 做客
[zuo4 ke4] (暗) مېلمه
7. 做护根
[zuo4 hu4 gen1] (暗臔) ( لكه دبوټو );( لكه دنيالګيو );پاڼې;پنجخې;په پاڼو او وښو پټول;په خزلو پټول;جريمه;ناغه;واښه
8. 做无聊事
[zuo4 wu2 liao2 shi4] (暗礚册ㄆ) بې ثمره;بې ګټې;چټي بې معنا;خوشې خبره يا كار
9. 做海盗
[zuo4 hai3 dao4] (暗祍) (لجرى);غل;لوټ مار
10. 做白日梦
[zuo4 bai2 ri4 meng4] (暗フら冠) پلاو;خيالي;پاچا
11. 做祷告
[zuo4 dao3 gao4] (暗毛)      غوښتل;خواست كول;خواهش کول;دعا كول;دعاکول;عبادت كول;مونځ;نمونځ;لمونځ;عبادت;زاري;دُعاكول;لمانځل;لمونځ كول
12. 做零工
[zuo4 ling2 gong1] (暗箂) خانه سامانه;سكاره كول;نيم سوى كېدل