Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[lei3] (纖) بوټول;بې عزته کول;پراټل;پښې وهل;تاوان اړول;تاوان رسول;تعرض کول;ټپى كول;چوڼکی;څمولول;څورنګول;خوابدي کول;خوږول;ذبح کول;زخمي کول;زوکلول;زياړې کول;زيان رسول;زيانمن More…
2.
[lei3] (纖) چيچګی;خانخوټی;دبل چا;دلاس اله;ګودۍ;ګوډۍ;کوڅکه;ګوډاګی;لاس پوڅی;لوبتک;لوبتکه;لوبته;لوڅکه;نانځكه;نانځکه;پوتلۍ;ګوډاګى;لاسپوڅى