Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
元件 元气 元的 元老 元音 元首
元件
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 元件
[yuan2 jian4] (じン) (ب);(دجومات او كليسا);(دحيوان او نباتى اجسامو);(دزندان);پرقى بېټرۍ;حجره;خونګۍ;سلول;کوټنۍ;کوټه;وړه كوټه;په مسجد کښي يې حجره ونيوله;کامره;آشيانه;خلوت More…