Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
元件 元气 元的 元老 元音 元首
元音的
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[yuan2 yin1 de5] (じ) آوازدار;د علت توری;دعلت تورى غږ وال تورى;ږغن;ږغوال;ږغيږ;ږغيز;غږن;غږوالا;غږيز;مصوت