Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
充分 充实 充满 充足
充分地
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[chong1 fen1 de5] (だ) اباده ابادي;بس;بلها;بولک;بېخرتې;پرېمانه;پرېماني;پريمانه;پوره;پېخر;ځښت;خورا;ډېر;ډېرتوب;ډېرښت;ډېروالی;ډېرونه;ډېرېدنګ;ډېرېدنه;ډېرېده;ډېری;ډير More…