Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
光临 光二 光亮 光复 光头 光学 光彩 光束 光漆 光照 光环 光秃 光纤 光谱 光阴
光复
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 光复
[guang1 fu4] (確) (شفاموندل);بدګوماني;برقرارېدل;بيا اخيستنه;بيااخيستل;بياپټول;بياپوښول;بيالاس ته راوړل;بياموندل;پوښ More…
2. 光复
[guang1 fu4] (確) التيام;برقراري;بريا;رغنه;رغون;روغېده;شفا;نقاهت;معالجه