Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
共事 共产 共享 共同 共和 共存 共计 共识 共谋
共产 共产主 共产党
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 共产
[gong4 chan3] (玻) كمونيسټ;کمونست;کمونيست;کمونيستي;کمونستي;كمونيست;كمونيستي ◊ [gong4 chan3] (玻) كمونيسټ;کمونست;کمونيست;کمونيستي;کمونستي;كمونيست;كمونيستي
[gong4 chan3 zhu3 yi4] (玻竡) (هغه اجتماعى نظام چه هلته پرهر شى عمومى مالكيت وى او ټول توليدى وسايل په ټولنى پورې اړه ولرى او ټول توليدى وسيل په ټولنى پورې اړه ولرى او ټول توليدات په مساوى More…
3. 共产党
[gong4 chan3 dang3] (玻囊) کمونستي