Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
共事 共产 共享 共同 共和 共存 共计 共识 共谋
共同体 共同市 共同性
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[gong4 tong2 ti3] (砰) اوډنګ;اوډنه;اوډون;تشکل;تشکيل;تنظيم;ټولنه;جامعه;جزو تام;جميعت;خلك;ډله;سازمان;قياسي واحد;ګډ مالكيت;هغه ټولنه چه په يوه ځاى كې سره او سى رسم ورواج او خوى يي سره ورته More…
[gong4 tong2 shi4 chang3] (カ初) مارکيټ;ګډبازار
3. 共同性
[gong4 tong2 xing4] (┦) خبري اترې;شركت;ګډون;ليدنه كتنه;مپاشرت;يو ډلګى عيسويان چه ديوى عقيدى او يوه انتظام څښتنان ود