Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
共事 共产 共享 共同 共和 共存 共计 共识 共谋
共谋
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 共谋
[gong4 mou3] (垦) (سوډه);اغماض;بلا و پسات;ټګى وبرګى;چل ول;دسيسه
2. 共谋
[gong4 mou3] (垦) چل كول;دروهه كول;دسيسه جوړول;دسيسه كول