Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
养分 养护 养活 养病 养老 养育 养胖 养驯
养活
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 养活
[yang3 huo2] (緄) اېښودل;ايښول;بچ کول;بچاوول;پاتې کول;پاتې کېدل;په پښوکول;په سر کول;ټاټوب;جار ايستل;څارکول;څارل;ځاى په ځاى كول;حفظ کول;حفظول;څکېړل;ځيره;خرومه;خوندى كول;دايمي;دپيښو More…