Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
再一 再三 再会 再保 再出 再制 再加 再婚 再嫁 再生 再者 再说
selected terms: 17

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[zai4] () ( لكه دسترګې رپ );اثنا;آن;په مخ بيول;تائيدول;تشويقول;ټينګول;ثاني;ثانيه;درستی;دقيقه;دمک;دوهم;دوهم كيدل;دوهمه درجه;دويم ګړى;دويمه درجه;رپ;زغلول;سترګرپ;شېبه;غير More…
2.
[zai4] () احضار;اداكونه;استرداد;اعاده;برطرفول;بېرته تګ;بېرته راتلل;بېرته ورکول;بيا اداكول;بياليږنه;بياليږنه ياراوړنه;بيان نامه;بيرته استول;پربل مخ اړول;په بدله كى;په عوض كى;په ونج More…
3.
[zai4] () بل;بل څوك;بېلابېل;غيره;متمايز;هغه بل;يو بل;نور;بېل;غير
4. 再一次
[zai4 yi1 ci4] (Ω) بل ځل;بېرته;بيا;بیا;بياهم;تراوسه;دسره;دوباره;دويم ځل;سرله سره;لا;ليا;مجدداً;واپس;سردوباره;له سره;دو;هېړ;نوی
5. 再三
[zai4 san1] () په تكرار;په وار وار;ځله;(څو څو);څو څوواره;مکرراً;درګرده;پلا;بيا;زيات;بيا بيا;په ځلونو;تكراراً
6. 再会
[zai4 hui1] (穦) تنګنا;خداي په اماني;دره;دورينه;ډنډ;مخه ښه;ناوه;وادي;وداع
7. 再保证
[zai4 bao3 zheng4] (玂谍) (بيا);ارامول;اطمينان وركول;اطمينان ورکول;باوروركول ډاډوركول;بياډاډوركول;بيمه كول;تسلى وركول;ډاډ ورکول;ډاډه کول;ډاډول;ډاډېيل;زړه ور کول;تسکين;دلاسا;ډاډګېرنه More…
8. 再出现
[zai4 chu1 xian4] (瞷) دلواله دپريكولو ماشين;لوګرى
9. 再制
[zai4 zhi4] () تجديد
10. 再加倍
[zai4 jia1 bei4] () زياتول;زياتيدل;غبرګول;غبرګيدل;دوچنده
11. 再婚
[zai4 hun1] (盉) بياوادده كول
12. 再嫁
[zai4 jia4] (儿) بياوادده كول
13. 再生
[zai4 sheng1] (ネ) اصلاح سمون;دسره روحانى ژوند موندنه;نوى زيږيدنه;نوى ژوند
14. 再生产
[zai4 sheng1 chan3] (ネ玻) استرداد;اعاده;بيا پيداكيدنه;بياز يږونه;پېښې کونه;تکثر;تناسل;توليد;زننه;سواد;کاپي;مينوټ;نقل;ډېرېده
15. 再生的
[zai4 sheng1 de5] (ネ) اصلاح كول;بيا توليدول;دسره روحانى ژوند موندلى;سمول;نوى پيداشوى;نوى جوړشوى
16. 再者
[zai4 zhe3] () بیا;تراوسه;دوباره;سربېره پر دې;علاوه;علاوه پردې;لا;ليا
17. 再说
[zai4 shuo1] (弧) ادوی;بر سيره پر;برسېره;بغير;بل څېر;بل ډول;بل راز;بل رنګ;بل شان;بې له دې;بېرګال;پلاڼه;چپ له;چپ له . . . څخه;چمړۍ;ځګلانه;ځلون;خيګ;رابیا;زک;ژی;سربېره;سربېره پر دې;علاوه More…