Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
军事 军国 军备 军官 军方 军服 军法 军火 军用 军阀 军需
军国主
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[jun1 guo2 zhu3 yi4] (瓁瓣竡) مليتاريزم;مليټرزم;جنګي سياست;دتعرض سياست;دتيري سياست;دجنګي سياست طرفداري;په نړ_ يوالوكړكېچونوكې پوځي حل لارې ته پاملرنه ؟؟;پوځپالنه;پوځواكي;پوځي روحيه
[jun1 guo2 zhu3 yi4 hua4] (瓁瓣竡て) پوځي;پوځي توب
3. 军国主义者
[jun1 guo2 zhu3 yi4 zhe3] (瓁瓣竡) جنګيسياست چلوونكى;دجنګي سياست پر خوا