Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
军事 军国 军备 军官 军方 军服 军法 军火 军用 军阀 军需
军用
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 军用
[jun1 yong4] (瓁ノ) توپ;غنډ;فارمېشن;يوقلمه;ټانکۍ;جګړني;مين;ترپله;پړک مشر پړکمشر;تعليمنامه;پېش قراول;توپک والا;تورپيل;پېشدار;روب;توپچي;موله;پېژند;منزل ګاه;لارقطار;څاروالی;قوميدان;تعريف نامه;زېرمه More…