Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
军事 军国 军备 军官 军方 军服 军法 军火 军用 军阀 军需
军需 军需品
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 军需
[jun1 xu1] (瓁惠) داعاشې ضابط;دبيړۍ څاروافسر;زيرمه وال;ښ );سرشته دار;لوازم;تحويلدار
[jun1 xu1 pin3] (瓁惠珇) سمبالول