Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
农场 农妇 农家 农户 农村 农民 农舍 农艺 农车
农户
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 农户
[nong2 hu4] (笰め) کرندوی;مځکوال;کاشتکار;کښندی;کريځ;بزګر;چرېکار;حارث;دهقان;زارع;زراعت پېشه;ښكاروز;ښکوروزی;فلاح;كرونده ګر;کرګر;کروندګر;کسان;کښتګر;کښېور;مزارع;مځکه;رعيت