Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
农场 农妇 农家 农户 农村 农民 农舍 农艺 农车
农艺 农艺学 农艺的
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 农艺
[nong2 yi4] (笰美) جفتي;څوړنګه;لوګړ;لوټه مار;غوچه;ړمږېږه;فيوميګېشن;جغ More…
[nong2 yi4 xue2] (笰美厩) کرنپوهنه;زراعت پېشه;زراعتي;زراعت
3. 农艺学家
[nong2 yi4 xue2 jia1] (笰美厩產) کرهڼه
4. 农艺的
[nong2 yi4 de5] (笰美) زراعتي;کريځ;زميندار;فلاحتي