Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
冠军 冠子
冠子
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 冠子
[guan1 zi5] (玜) (موره );اشترۍ;بلۍ;پښته;پشته;پنډل;پوپوخه;پوله;تاج;دغونډيولړ ياسليله;شوغکه;غونډۍ;کرکړه;لشکه;لشه;لېشکه;لېشه;موړه;لړه;مورګه;ټوپۍ