Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
冲制 冲动 冲劲 冲头 冲撞 冲模 冲水 冲洗 冲积 冲程 冲突 冲锋
冲制
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 冲制
[chong1 zhi4] (侥) اختراع كول;پاچوى تهيه كول;پنځګون;پيسه;پيسې;ټنګه;دفلزى پيسو جوړول;دوړی;دوه ګون;سكاره كېدل;سكه;سکه;فلزى ټوټه چه حكومت ې پيسو په تو ګه او چت په چلند سكه وهل;مسکوک;يکۍ;سِكه;سِكه More…