Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
冲制 冲动 冲劲 冲头 冲撞 冲模 冲水 冲洗 冲积 冲程 冲突 冲锋
冲突
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 冲突
[chong1 tu1] (侥) اخ وډب;برخلافېدل;پرخاش;پلانده;په زوره په بل شى سره نښتل;تصادم كول;تضاد;تفاوت;تقابل;تګ ودو;تلاش;تنازع;تناقض;توپير;ټكر;ټكر خوړل;جدال;جګاړ;جګړه;جنګ;چېړ;حرب;داوه More…