Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
净余 净化 净赚 净重
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[jing4] (瞓) اجلاپ;اچه کول;بوب;بوبه;بوبول;پاك;پاک;پاکول;پېجاو;پېجاوول;پېچاوول;چاندي;چوڼيا کوکۍ;حلال;خاص;خالص;خالي کول;خپل;روغتيايي;ړينګی;ساد;ساک More…
2.
[jing4] (瞓) تور;پړته;لومۍ;( لكه خالص وزن خالص مفاد );جال;خالص;دغڼى ځاله;سوچه;دام;ډبۍ;لډ;شبکه;ګيرېدل ◊ [jing4] (袖) تور;پړته;لومۍ;( لكه خالص وزن خالص مفاد );جال;خالص;دغڼى More…
3. 净余的
[jing4 yu2 de5] (瞓) تور;پړته;لومۍ;( لكه خالص وزن خالص مفاد );جال;خالص;دغڼى ځاله;سوچه;دام;ډبۍ;لډ;شبکه;ګيرېدل
4. 净化
[jing4 hua4] (瞓て) بوبول;پاكول;پېچاوول;تصفيه كول;سپېڅل;سپېڅول;سوتره کول;سوچه کول;صافول;صفا کول;مينځل;نوږول;ننول;پېجاو;کره;تزکيه;سپېڅلى كول ◊ [jing4 hua4] (袖て) More…
5. 净化的
[jing4 hua4 de5] (瞓て) پاك كوونكى;جاړ;جلاب;جلاپ;ريخوونکی;ژاړه;مسهل
6. 净赚
[jing4 zhuan4] (瞓寥) تور;پړته;لومۍ;( لكه خالص وزن خالص مفاد );جال;خالص;دغڼى ځاله;سوچه;دام;ډبۍ;لډ;شبکه;ګيرېدل
7. 净重
[jing4 zhong4] (瞓) خالص وزن ◊ [jing4 zhong4] (袖) خالص وزن