Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
凌乱 凌辱
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 凌乱
[ling2 luan4] (睹) برګ اتڼ;بشپړه بې نظمى;بې نظمي;سرکس;سېرک;شخه شولانګه;شولانګه;ګډوډى;ګړبړ;لټپير;هرج و مرج;هرج ومرج;ظلمت;هنګامه;اړودوړ ;ګډوډي
2. 凌辱
[ling2 ru3] (癲) بې عزته کول;تحقيرول;توهينول;ځځېرل;سپکول;سپي;(د);تر کونه ايستل;ستول;سر تورول
3. 凌辱的
[ling2 ru3 de5] (癲) رسوا;سپك;ناوړه