Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
凭单 凭据
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 凭单
[ping2 dan1] (咎虫) په غاړه اخيستونكى;چيټۍ;دستاوېز;دلاسایي;رسليک;رسيد;سند;ښه;شاهد;ضامن;ضمانت ليك;ګېرڼۍ;کبی;کوپان;کوپون;لووى
2. 凭据
[ping2 ju4] (咎誹) اعتبار ليک;باورليك