Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
出乎 出产 出众 出击 出名 出奇 出差 出席 出没 出版 出现 出生 出租
出击
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 出击
[chu1 ji1] (阑) غومبسکه;برامد;برجستګي;پر محا صره خلكو حمله;پر يسار شو خلكو حمله;ټو كمارى;ټوكى;څوکه;خارجېده;خروج;خوشال;د غليم پر كرښو يرغل;ژوندى;ظرافت;څوټ;غونډکۍ ◊ [chu1 ji1] (阑) More…