Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
击中 击剑 击发 击穿 击落
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 击中
[ji1 zhong4] (阑い) بريا;بلوده;بلېسول;پرورتلل;پرې لګېدل;پکر;پېدا کول;تصادم;تعرض کول;توافق كور;ټکر;ټکر کېدل;ټکول;ټکونه;چپاوول;خرپول;خولول;خېله خندي;دربول;درزول;ډبول;سره ټکر;غرض کول;غور ځنګ More…
2. 击剑
[ji1 jian4] (阑糃) احاطه;ادرکول;بکوله;بېرته ګرځېدل;پټګنۍ;تړنګ;ټارۍ;چاپيرول;چاردېوالي;چغ كلا;څنګ کول;څنګ;(ترې);کول;دتورى دجنګ فن;ډډه More…
3. 击剑
[ji1 jian4] (阑糃) آړ;بتۍ;بنداړ;بندښت;بنديز;حايل;حفاظت;حفظ;حمايه;خنډ;ډالبازي;ږغري;زغړ;ژغروي;ژغور;ژغورنګ;ساتنګ;ساتنه;ستناو;ستونځه;صيانت;مانع;مانعه;چورنګ;ګټکه;کتاره;چجه;کېړ;لوبه
4. 击发
[ji1 fa1] (阑祇) ټكر;ضربه;ګوزار;لګيده;نينته;وار
5. 击穿
[ji1 chuan1] (阑) برمه کول;تخته کول;تېڅل;ټکوهل;ټومبل;چخول;ځنل;خفت;درينګل;زنل;ښوڅل;سوري کول;نخره
6. 击落的
[ji1 luo4 de5] (阑辅) (چه دسيند داوبو دڅپو په اثر هسكه شوې وې);پت;پر مځكه سر بېره ټيټ;پستې بڼكى;ښکته;كڅه;كښته;کرک;کښته;کورک;کوز;لاندې خوا;لر;لوايي;هسكه مځكه;مخ کښته;لاندي;پخه;راپورته;سرپه More…