Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
刀具 刀叶 刀子 刀片 刀鞘
刀子
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 刀子
[dao1 zi5] () ټوټار;کارد;بېکۍ;بېيدۍ;په چاړه پرې كول;په چاكو وهل;چاړه;چاقو;چاكو;چاکو;ستوه;سمتوری;شاب;قاشوغه;ټوکار