Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
刀具 刀叶 刀子 刀片 刀鞘
刀片
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 刀片
[dao1 pian4] () شپيشتى;(لكه دبوټى);(لكه دچاقو);اوسپنه;بربزه;پاڼه;پره;پړاخ;په ځان مين;پيت;تلبر;تېغ;تېغه;تينګړی;ټينګول;جناح;چاپړاخ;چالاك يا تېره شى;څانګ;خړاسی;خوله يا More…