Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
划一 划刻 划勾 划定 划开 划成 划时 划木 划桨 划水 划痕 划破 划线 划给
划勾
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 划勾
[hua4 gou1] (购つ) کونی;براځه;کنه;( لكه دبالښت يانيالي );( لكه دتصحيح );( لكه دساعت );(اصط);ابره;اورچينې;بګۍ والا;بګيوان;په ټك ټك شمېرل;پور;پوښ;ټاپ;ټانګه وال;ټك ټك;ټك ټك كول;ټک;چليپا را More…