Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
初中 初产 初始 初期 初次 初步 初现
初始
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 初始
[chu1 shi3] (﹍) ابتدايي;اول;اولاً;اولنی;اولين;پاراف;ړومبنى;ړومبى;ړومبی توری;لاسليکول;لنډ لاسليک;لومړنى;لومړى;مبتدي;لمړنی;عنصري;اولني;نشاني;دنوم لومړى تورى;لاسليكول;مقدماتي