Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
初中 初产 初始 初期 初次 初步 初现
初次公 初次的
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[chu1 vi4 gong1 yan3] (Ωそ簍) ( دلوبغاړو );دنجونو ميره;دنندارې لومړۍ ښودنه;مشره
[chu1 ci4 de5] (Ω) تونګه;افتتاحيه;باکره;بچرۍ;بکارت;بکره;بې کډې;پچره;پېغله;پيغله;څړه;دپيغلتوب;دوږي مياشت;سپين پايڅه;سپين پايڅۍ;سنبله;سوڼه;لونډ;نجلۍ
3. 初次的演出
[chu1 ci4 de5 yan3 chu1] (Ω簍) ( دلوبغاړو );دنجونو ميره;دنندارې لومړۍ ښودنه;مشره