Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
初中 初产 初始 初期 初次 初步 初现
[chu1 chan3 pin3] (玻珇) لومړنى اولاد;لومړۍ نتيجه
3. 初始
[chu1 shi3] (﹍) ابتدايي;اول;اولاً;اولنی;اولين;پاراف;ړومبنى;ړومبى;ړومبی توری;لاسليکول;لنډ لاسليک;لومړنى;لومړى;مبتدي;لمړنی;عنصري;اولني;نشاني;دنوم لومړى تورى;لاسليكول;مقدماتي
4. 初期
[chu1 qi1] (戳) ابتدايي;اساسي;اصلي;اصولي;بنسټيز;بنيادي;بنيادي ابتدائي;ډېر مهم;لومړنى;پرائمري;عنصري;لمړنی;اولني;لمړى;مقدماتي انتخابات
5. 初次公演
[chu1 vi4 gong1 yan3] (Ωそ簍) ( دلوبغاړو );دنجونو ميره;دنندارې لومړۍ ښودنه;مشره
6. 初次的
[chu1 ci4 de5] (Ω) تونګه;افتتاحيه;باکره;بچرۍ;بکارت;بکره;بې کډې;پچره;پېغله;پيغله;څړه;دپيغلتوب;دوږي مياشت;سپين پايڅه;سپين پايڅۍ;سنبله;سوڼه;لونډ;نجلۍ
7. 初次的演出
[chu1 ci4 de5 yan3 chu1] (Ω簍) ( دلوبغاړو );دنجونو ميره;دنندارې لومړۍ ښودنه;مشره
8. 初步措施
[chu1 bu4 cuo4 shi1] (˙惫琁) اول;اولاً;اولنی;اولين;ړومبنى;ړومبى;لومړنى;لومړى;مخكښې;مقدماتي;مخکينی;ابتدايي;سريزې
9. 初现
[chu1 xian4] (瞷) نګاسه;په غلا غلا كتل;تر سوري كتل;تروت كتل;چر;چرار;چرچر;چرهار;چغا;چڼ چڼ;چوغېدل;چوڼ;چوڼ چوڼ;چوڼا;چوڼهار;چوڼېدل;چوڼېده;دسترګو تر كونجوكتل;سرښكاره كول;كوككى More…