Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
刷新 刷洗
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 刷新
[shua1 xin1] (穝) کنډووالی;کنډاو;(كى);(لكه دقانون په ساتلو كى);ادرم;اړبه;اښی;انقطاع;برسېرول;بندېدنه;بېرانول;پاتى كېدل;پاڅېدل;پامالول;پرې کول;په خوله کې;( ور);وچول;په ډاګه کول;پورته کېدل;پورى More…
2. 刷洗
[shua1 xi3] (瑍) احتکاک;اصطکاک;برس;برش;بلودل;بلوره;بوټى;بورس;بي وزلى;پاكونه;پاکول;په مښلو پاكول يا منځل;ټيټ;زایلول;ژنل;شاربل;ګل کول;کيسه کول;کينډۍ;لنډى;مالش;مښل;مښنه;مينځنه;نار وزلى;واړ ه More…