Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
剑兰 剑号 剑客 剑鱼
剑号
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 剑号
[jian4 hao4] (糃腹) کټاره;کرپان;خنجر;قمه;بوغده;بېيدۍ;پېبودۍ;پېشقبضه;پېشکوزه;ټوکيا;جمدر;چاړه;ستوه;شاب;کټاری;کنډاله;لوغده;بهبودي