Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
副- 副产 副修 副刊 副总 副手 副歌 副的 副署 副词 副食
副刊
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 副刊
[fu4 kan1] (捌) بشپړول;بشپړوونكى;پوره كول;چندي;درستول;ډاګخونه;ډېرول;زياتول;زياتېدل;ضميمه;علاوه کول;مكمل;مهتم;تزئيد کول;تتمه;الحاقيه;جړکانی;ضم;الحاق;الحقول;ضمول;تزئيد