Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
副- 副产 副修 副刊 副总 副手 副歌 副的 副署 副词 副食
副-
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 副-
[/副] (捌-) قاپ;بد چلندي;بدخوئى;بدي;په ځاى;په عوض;جنايت;ځاى نيوونكى;خچ;خچ و خار;خرابتيا;خو;شر;شكنجه;عيب;عيبيتوب;قايم مقام;ګيره;کفيل;کمی;مرستيال;ميار;ناوړ More…