Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
劣等 劣质
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[lie4] () ادنا;ادنی;ټيټ;سفلي;ښکتنی;کوړته;کوزنی;لاندېسی;راکښته
2. 劣等
[lie4 deng3] (单) خسک
3. 劣质
[lie4 zhi4] (借) بد;دېسي