Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
动人 动力 动名 动员 动态 动摇 动汤 动物 动画 动的 动脉 动词 动量
动人
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 动人
[dong4 ren2] (笆) تولند;خوځند;خوځېدونکی;رغړند;رغښتونکی;رهي;ښورند;ښورنده;ښورېدونکی;ګرزاند;ګرزند;کډه;کوچ;ګرځند;متحرک;ژړوونکی;جاري;محرک;داير;روان;چال;رغړېده;سوق;سوقيات;دل سوز