Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
动人 动力 动名 动员 动态 动摇 动汤 动物 动画 动的 动脉 动词 动量
动员
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 动员
[dong4 yuan2] (笆) ( په تيره په پوځي چاروكې );برابرول;چمتو كول;سمبالول;تيارول;چمتوكول
2. 动员
[dong4 yuan2] (笆) برابرونه;تاينه;تيارونه;خوځونه;سفر بري;سفربري;سمبالونه;چمتووالى