Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
助学 助理 助词 助跑 助长
助跑
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 助跑
[zhu4 pao3] (禲) اټکل;اټکلونه;اټکلېدنه;برخورد;پام راګرځول;تخمين;تقرب;تماس;تماس نیول;دتماس طريقه;دنږدې كېدو لار;دنږدې كېدو وسيله;رسول;روش;متوجه کول;نږدې كول;نږدې More…