Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
助学 助理 助词 助跑 助长
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[zhu4 xue2 jin1] (厩) اجرت;اجوره;اميانۍ;امياني;اودوم;باړی;بورس;تنخا;تېلۍ;تېلی;حق الزحمه;دارو درمل;دارودرمان;درمان;علاج;کڅوړه;لاس باړه;مزد;معاش;مواجب;سکالرشيپ
2. 助理
[zhu4 li3] (瞶) پشتګيره ، پشت ګيره;لاس وزری;لاس ګری;پشتګير، پشت ګير;بچک;بېټ;جګ برېښ;دستګیري;ډپتي;سرپړکمشر;شاټينګي;شاټينګی;ګړبوزی;ګواخ;ګواخنه;كومكي;کومک;کومکي;لاس نيونه;لاس نيوى;لاس ورکړه;لاس More…
3. 助词
[zhu4 ci2] (迭) بڅركى;بڅرکى;بڅرکی;بڅری;بسه;خاشه;دانه;ذره;کک;وريژون;وړنګه;هان;باره;هنه;نې;اها;بلې;به;هو;مه;جز;خود
4. 助跑
[zhu4 pao3] (禲) اټکل;اټکلونه;اټکلېدنه;برخورد;پام راګرځول;تخمين;تقرب;تماس;تماس نیول;دتماس طريقه;دنږدې كېدو لار;دنږدې كېدو وسيله;رسول;روش;متوجه کول;نږدې كول;نږدې More…
5. 助长者
[zhu4 zhang3 zhe3] () ( ترقي وركوونكى );ارباڼی;باني;بنسټ ايښودونکی;بنسټ ښودونكى;په مخ بيوونكى;پورته كوونكى;تاسيسوونکی;ترفيع كوونكى;رواجوونكى;ترفيع وركوونكى;بنسټګر;پرمخ More…