Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
勋爵 勋绩
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 勋爵
[xun1 jue2] (吃里) لارډ;(ع);ارباب;استاد;اشرافي;اصيل;اصيل زاده;آقا;اميرزاده;بادار;برلا;پاتري;پدر داره;پدر کرده;په لوى;جي;حاكم More…
2. 勋绩
[xun1 ji1] (颈罿) (شېكار);استثمار;استثمارول;استثمارېدل;په كار اچول;چاره سرته رسول;چمتو كول;دبل چا ګټه ځانته كول;شاهکاري;شهکاري;ګټه ځنى اخيستل قهـرمانانه عمل;لوی کار;کارنامه;اوڅار;زبېښاك More…