Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
募兵 募化
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[mu4] (兑) (امر);امتحانول;په انتخا باتو كې دخلكو څخه درايوغوښتنه;په ټاټ يا شړۍ كې نغښتل;څېړل;ګوېږل;بسپنه;بسپنه غونډول ;چنده ټولول;د رايو ټولونه;رايې ټولول;سپارښتنه
2. 募兵
[mu4 bing1] (兑) دعسكرۍ خدمت ته نيونه;عسكرۍ ته ګومارنه
3. 募化
[mu4 hua4] (兑て) دروېزه