Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
匀实
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[yun2] (っ) (يونيفورم);استرداد;بالمثل;بربری;بزېری;بيراغ;بيرغ;پرچم;پرخم;توغ;جنډه;څېر;د يوه جنس;داسې;رپی;علم;متحدالشکل;همشکل;وردي;يو بڼه ييز;يو څېر;يو څېر جامې;يو شان;يو شان كالى;يوډول More…
2.
[yun2] "برابر;(چه په دو ووېشل كېداى شى);اڅڼل;اسان;آسان;اسانه;آسانه;ان;اوار;ايله;ايله بيله;ايله په ايله;برابرول;بشپړ;بې More…
3.
[yun2] (っ) په برابره تو ګه;په قلار;په منظم ډول;په يو شان;سورنګ;متحدالشکلانه;توګه;متوازن
4. 匀实
[yun2 shi5] (っ龟) (يونيفورم);استرداد;بالمثل;بربری;بزېری;بيراغ;بيرغ;پرچم;پرخم;توغ;جنډه;څېر;د يوه جنس;داسې;رپی;علم;متحدالشکل;همشکل;وردي;يو بڼه ييز;يو څېر;يو څېر جامې;يو شان;يو شان كالى;يوډول More…
5. 匀实
[yun2 shi5] "برابر;(چه په دو ووېشل كېداى شى);اڅڼل;اسان;آسان;اسانه;آسانه;ان;اوار;ايله;ايله بيله;ايله په ايله;برابرول;بشپړ;بې More…