Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
包围 包工 包庇 包装
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 包围
[bao1 wei2] (瞅) احاطه كول;احاطه کول;ايسارول;چاپېرول;چاپېرېدل;حصارول;ساغر;شاوخوا نيول;قلابندول;کتار;کلابند;محاصره كول;قلابند;بلوکاد;څرخول;ګيرول;محاصره;كلابندول
2. 包工
[bao1 gong1] () معامله دار;قراردادي;ټېکه دار;متصدي;عقد کوونکی;متعهدله;اجاره دار;مخاطب
3. 包庇
[bao1 bi4] () ډال;ډال سپر;ژغورل;ساتل;سپر;سپركېدل;سلټ
4. 包装纸
[bao1 zhuang1 zhi3] (杆) ارته پاسنۍ جامه;چپنه;چوخه;چونكى;دكاغذه پوش;شوغه;کاغذ;لفافه