Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
区域
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[qu1] (跋) بيا بيا ويشل;پر اجزاو بهلول;لا وېشل;لا ويشل
2.
[qu1] (跋) خاشه;(لكه ږغ);الپي الا;بڅرى;بېچاره;بېچارې;پګړ;پکړ;تحقيق;تصغير;تنګ لاسی;ټپساری;جزئي;چندټ;خدړ;خوار;خوارکی;خوارنجی;خواره;د تصغير More…
3. 区域性
[qu1 yu4 xing4] (跋办┦) ټکانه;شړق;مشين;پک;ټکاو;نامه;کپړه;چم ګوانډ;پړق;کچ;ګهنټه;يونټ;نرسنګ;فوځ;پټ پټانړی;رونډ;روڼ;هيټر;برخاست;پېشه;لام;کلرک;ګرفت;کمره;ګهبراهټ;يونيفارم;چاري;مالګذاري;ماماجي;کران More…