Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
十一 十七 十三 十九 十二 十五 十八 十六 十四 十字 十月
十五
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 十五
[shi2 wu3] (き) پنځلس;پنځه لس;پينځلس ◊ [shi2 wu3] (き) پنځلس;پنځه لس;پينځلس