Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
南京 南半 南回 南方 南纬 南辕 南部 南针 南风
南京 南京棉
[nan2 jing1 mian2 bu4] (玭ㄊ粗ガ) ( دچين يوښار );داډول ټوټه په پخوانيو وختو كې په نانكين;كې جوړيده;له ژړو مالو ونه جوړه شوى ټوټه;هغه پتلون چې له دې ټوكر څخه جوړشوى وى