Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
占便 占卜 占卦 占去 占据 占星 占有 占用 占领
占去
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 占去
[zhan4 qu4] () (لكه توجه);اړول;استهلاك كول;انحصارول;په حقوقى او قضايى بڼه څر ګندول;په غټ اومشقى خط ليكل;جلبول;را څكول;را كښل;ګډول